Informacje

Nasze Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie to organizacja pozarządowa, która wywodzi się z Koła Gospodyń Wiejskich w tej samej miejscowości. Podtrzymujemy i kontynuujemy bogate tradycje Koła Gospodyń tj. organizacja lokalnych wydarzeń, wsparcie edukacyjne dla lokalnej społeczności, uczestnictwo w uroczystościach religijnych. Jesteśmy dumne, że mamy na kim się wzorować. Blisko 50-letnia historia naszej organizacji daje nam możliwość czerpania z bogatego źródła wiedzy o lokalnej społeczności jakim są kroniki KGW w Głogoczowie.
My Głogoczowskie Gospodynie to 21 kobiet wielkich sercem! Są u nas i młode kobiety 18 letnie jak i dojrzałe blisko 8… ekhu, ekhu…wszak kobietom wieku się nie liczy. Tak naprawdę, ta rozpiętość wiekowa to nasz atut i siła, która łączy pokolenia.
Jesteśmy dumne z tego, że nasze KGW jako pierwsze w Gminie Myślenice, uzyskało osobowość prawną. Od grudnia 2011 roku, dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych realizujemy szeroko zakrojone działania mające na celu wspieranie naszej lokalnej społeczności (m.in. miejscowość tematyczna Głogoczów wieś jak Dzwon) oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Małopolski (Dom Małopolskich Gospodyń). Szerzej na ten temat można przeczytać w zakładce PROJEKTY. Od 2020 roku tworzymy Archiwum Społeczne wsi Głogoczów.
Działamy i rozwijamy się. Czerpiemy z tego jako Stowarzyszenie i Koło Gospodyń dużo radości i siły. My Głogoczowskie Gospodynie chętnie spotkamy się, pogotujemy czy wymyślimy kolejny projekt dzięki któremu będziemy mogły nauczyć się czegoś nowego i spędzić miło czas. Kontakt zawsze mile widziany!


Statut Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie


Zarząd Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie

 1. Agnieszka Węgrzyn – prezeska
 2. Beata Górszczak – wiceprezeska
 3. Krystyna Sikora – członkini zarządu
 4. Elżbieta Dymek – członkini zarządu

Komisja rewizyjna

 1. Magdalena Kuklińska
 2. Maria Buraczek
 3. Teresa Szczurek

Sprawozdania z działalności SGW


 

Mieszkasz w Głogoczowie?

Jesteś kobietą, która jest pełna energii, radości? A może szukasz kobiecej inspiracji lub sposobu na to, by wypełnić „czymś” popołudnia? Zapraszamy Cię do naszego zespołu! U nas znajdziesz to „coś”!

Gospodynie z Małopolski łączmy się!

Twoje KGW potrzebuje wsparcia w działaniach? Szukacie partnera do projektu, wsparcia przy formalnościach czy po prostu chcecie porozmawiać o pomysłach na działania? Zapraszamy do kontaktu w ramach Domu Małopolskich Gospodyń!

NGO

Twoja organizacja szuka partnera do projektu, inicjatywy lokalnej, działania na rzecz lokalnej społeczności? Możemy wspólnie zrobić coś fajnego. Zapraszamy do kontaktu.

Archiwum Społeczne

Zapraszamy do wspólnego tworzenia Archiwum Społecznego wsi Głogoczów

Mieszkasz w Głogoczowie?

Mieszkasz w Głogoczowie? Jesteś kobietą, która jest pełna energii, radości? A może szukasz kobiecej inspiracji lub sposobu na to, by wypełnić „czymś” popołudnia? Zapraszamy Cię do naszego zespołu! U nas znajdziesz to „coś”! Głogoczowska Gospodyni to kobieta zaradna, wesoła, otwarta na innych, gotowa do działania na miarę swoich możliwości, realizująca swoje pasje.

Kultywujemy tradycję

Dbamy o zachowanie tradycji kulinarnych, rękodzielniczych, społecznych i religijnych. Tworzymy wspólne z mieszkańcami Archiwum Społeczne wsi Głogoczów.

Bierzemy udział w projektach

Od powstania stowarzyszenia do roku 2020 napisałyśmy i realizowałyśmy 11 projektów służących rozwojowi naszej miejscowości i jej mieszkańcom.


Oto one:

 1. Rok 2012. W partnerstwie z Przedszkolem Samorządowym w Głogoczowie realizowałyśmy projekt „Ludowa moda – Gospodynie i Przedszkolaki kultywują lokalne zwyczaje”. Projekt sfinansowany był z grantu, w wysokości 8 990,19 PLN, udzielonego Stowarzyszeniu Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie w ramach Programu Wspierania Aktywności Lokalnej na Terenach Wiejskich „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, oraz z wkładu własnego partnera projektu, Przedszkola Samorządowego w Głogoczowie w wysokości 5 677,21 zł. Dzięki projektowi zakupiłyśmy stroje ludowe, powstały także nasze korale. Przedszkole otrzymało stroje krakowskie. Podsumowaniem był Jarmark Rodzinny na którym zbieraliśmy fundusze na wyposażenie jadalni w Przedszkolu.

 2. Lata 2012/2013. We współpracy partnerskiej z Gminą Myślenice w latach 2012/2013 zrealizowałyśmy projekt „Aktywny Głogoczów-partnerstwo trójsektorowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej”. Ten dwuletni projekt był finansowany w ramach PO FIO 2012. Uczestnicy projektu nabyli wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą m.in. miejscowości tematycznych, produktów lokalnych i sposobów budowania produktów turystycznych. Stworzyliśmy Głogoczów-wieś jak Dzwon. Otrzymana kwota dotacji: 102 324,20 zł.

 3. Rok 2013. We współpracy partnerskiej z Myślenickim Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz Zespołem Placówek Oświatowych w Głogoczowie zrealizowałyśmy projekt „Głogoczów wieś jak Dzwon. Rozwój partnerstwa na rzecz budowania miejscowości tematycznej”. Projekt dofinansowany był przez Program FIO kwotą 43 tys. zł. Wkład własny partnerów do projektu wynosił 46 tys. zł. W ramach zadania m.in. wykonano remont WDK w Głogoczowie i powstała Galeria Dzwonnica.

 4. Rok 2015. We współpracy partnerskiej z Wiejskim Domem Kultury w Głogoczowie zrealizowałyśmy projekt „Dom Małopolskich Gospodyń jako instytucja kultywowania autentycznych tradycji ludowych”. Projekt dofinansowany był w ramach konkursu „Mecenat Małopolski” przez Województwo Małopolskie kwotą 20 tys. zł oraz Gminę Myślenice (9,5 tys. zł).

 5. Rok 2016. W ramach działań Domu Małopolskich Gospodyń we współpracy partnerskiej z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach zrealizowałyśmy projekt „Podaj dalej”. Projekt dofinansowany był w zadania publicznego „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” przez Województwo Małopolskie kwotą 9995 zł.

 6. Rok 2017.Jjako partner Fundacji Laboratorium Aktywności Społecznej zrealizowałyśmy projekt „Łączy na Inspiracja”. Projekt dofinansowany został ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Kwota dofinansowania dla SGW 4800 zł.

 7. Rok 2019. Projekt „Kultura bez reszty. Kultura bez resztek„. Dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2019, projekt MOKIS Myślenice „ Moje ulubione miejsce.” Wartość zrealizowanego zadania 5750zł.

 8. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie w roku 2019 zrealizowało projekt „Polska to My. Przyszłość to Wy„. Projekt dofinansowany został z Programu Działaj Lokalnie i Gminy Myślenice. Kwota dofinansowania 3600 zł.

 9. Rok 2019. Projekt „Głogoczowska tożsamość”. Projekt dofinansowany został z małego grantu UMWM. Kwota dofinansowania 6000 zł. Zakupiłyśmy stroje podhalańczyków i kosynierów dla grupy rekonstrukcyjnej przy Szkole Podstawowej w Głogoczowie.

 10. Roku 2020. Projekt „Nasz Senior – Nasz Skarb”. Projekt dofinansowany jest z Programu Działaj Lokalnie i Gminy Myślenice. Kwota dofinansowania 5300 zł. W ramach tego zadania rozpoczęliśmy pracę nad Archiwum Społecznym wsi Głogoczów – sfinansowaliśmy sfilmowanie 4 wywiadów z głogoczowskimi seniorami do naszego archiwum.

 11. Rok 2020. Projekt „Głogoczów oczami Seniorów” dofinansowany z małego grantu Powiatu Myślenickiego. Kwota dofinansowania 3000 zł.  Kontynuujemy prace związane z tworzeniem Archiwum Społecznego, podsumowanie projektu to wystawa „Głogoczów oczami Seniorów” w WDK w Głogoczowie wraz z katalogiem.

Organizujemy warsztaty

Spotykamy się na piątkowych „Kobiecych inspiracjach” w WDK w Głogoczowie, gdzie wymieniamy się doświadczeniami, rozmawiamy i miło spędzamy czas.
Szczegóły w wydarzeniach na naszym FB.
https://www.facebook.com/gospodynieglogoczow
Spotkania czasowo są zawieszone z uwagi na COVID 19.

Jesteś przekonana?

Wystarczy zadzwonić lub napisać do nas korzystając z formularza poniżej. Chętnie odpowiemy i się spotkamy.

Głogoczów-wieś jak Dzwon