Archiwum Społeczne Głogoczów

Co to Archiwum Społeczne?

Archiwum Społeczne, to zgodnie z definicją, archiwum utworzone oddolnie, w wyniku działalności społecznej. Ma na celu gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie, opracowywanie, digitalizację i udostępnianie materiałów archiwalnych (dokumentów, fotografii, nagrań audio i wideo), które tworzą niepaństwowy zasób archiwalny.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie rozpoczęło w roku 2020 pracę nad Archiwum Społecznym wsi Głogoczów przeprowadzając wywiady video z seniorami. Rozmowy odbywały się w ramach projektu „Nasz Senior-Nasz Skarb” dofinansowanego z Programu Działaj Lokalnie i Gminy Myślenice. Nawiązałyśmy także współpracę z Centrum Archiwistyki Społecznej – instytucji, która powołała do życia Otwarty System Archiwizacji. Efektem tej współpracy jest odbyte przez członkinie Stowarzyszenia oraz kierownik WDK w Głogoczowie dwudniowe szkolenie z archiwistyki społecznej. Kolejnym etapem tworzenia Archiwum jest włączenie pozostałych mieszkańców w działania, czyli zbiórkę zdjęć z dawnego Głogoczowa.

Pozyskany materiał jest w miarę możliwości na bieżąco kategoryzowany i poddawany oddolnej  digitalizacji. Wszystkie działania prowadzą będą sami mieszkańcy Głogoczowa (badacze, archiwiści i kustosze własnego dziedzictwa). Po zbiórce i obrobieniu, zdjęcia zostają udostępniane w Archiwum Społecznym wsi Głogoczów w Otwartym Systemie Archiwizacji na stronie https://osa.archiwa.org/. Wszystkie zdjęcia i inne materiały są dostępne bezpłatnie on-line dla każdej osoby zainteresowanej historią Głogoczowa.


Dlaczego Archiwum Społeczne?

Nasza miejscowość staje się sypialnią Krakowa, zaczyna zatracać swój wiejski charakter. Powoli odchodzą świadkowie naszej historii. Chcemy zachować ich wspomnienia, aby nie stracić lokalnej tożsamości. Chcemy też uświadomić mieszkańcom Głogoczowa wielowymiarowy potencjał drzemiący w dziedzictwie naszej własnej małej ojczyzny, a Archiwum Społeczne jest do tego najlepszym sposobem.


Jak zgłosić materiały do Archiwum Społecznego wsi Głogoczów?

* Masz zdjęcia i inne materiały archiwalne dotyczące Głogoczowa?
* Chcesz, aby pamięć o historii Głogoczowa została zachowana dla przyszłych pokoleń?
* Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie kontakt@gospodynieglogoczow.pl lub tel. 694 900 264
* Możesz też zostawić swoje namiary w skrzynce w Wiejskim Domu Kultury (Głogoczów 406)
* Po ustaleniu szczegółów współpracy zeskanujemy Twoje materiały i oddamy Ci je spowrotem.
* Twoje materiały będą dostępne w naszym Archiwum Społecznym wsi Głogoczów na stronie internetowej https://osa.archiwa.org/.

Jak przygotować materiały do zgłoszenia? 
Aby zachować jak najwięcej lokalnej historii i jednocześnie zadbać o bezpieczeństwo epidemiczne, zdjęcia należy umieścić w opisanej koszulce/ teczce (imię i nazwisko, dane kontaktowe). Każde zdjęcie powinno mieć numerek (ołówkiem) i opis na osobnej kartce. W opisie powinno znaleźć się jak najwięcej informacji o danym zdjęciu np. miejsce dokładnie, data, kto jest na zdjęciu, jaka to sytuacja itp. Przyjmowanie zdjęć polegać będzie na zebraniu odpowiednich zgód od przynoszących materiały, skanowaniu zdjęć, zebraniu jak największej ilości informacji o danym zdjęciu. Po zdigitalizowaniu zbiory fizyczne będą oddawane właścicielom.

Liczymy, że nasza inicjatywa stanie się szansą na ponowne przebudzenie się mieszkańców i zwiększenie poczucia wspólnoty, które w ostatnich latach zanikło. Lokalna tożsamość łączy – wspomnienia, lokalna historia i tradycja staną się punktem wspólnym nawet dla tych, których wiele dzieli. Serdecznie zachęcamy do włączenia się w akcję i wspólne tworzenie Archiwum Społecznego wsi Głogoczów.


Głogoczów-wieś jak Dzwon