Aktualność

Z życia stowarzyszenia

Zaproszenie na walne zebranie Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie

ZAPRASZA SERDECZNIE

na Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie


DATA: 13 marca 2020 (piątek)

GODZINA: 18.00

MIEJSCE: WDK W GŁOGOCZOWIE


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie walnego zebrania członków Stowarzyszenia.
  2. Sprawdzenie obecności i kworum.
  3. Wybór przewodniczącego walnego zebrania członków, sekretarza oraz członków komisji skrutacyjnej
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  7. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy
  8. Dyskusja i przyjęcie planu działalności na rok 2020
  9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie walnego zebrania członków Stowarzyszenia
Głogoczów / 09 lut 2020
Głogoczów-wieś jak Dzwon