Aktualność

Konkursy

Zaproszenie do udziału w konkursie Aktywni Lokalnie

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu „Aktywni Lokalnie!” realizowanym przez Laboratorium Inspiracji Społecznych oraz Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie w ramach projektu: Łączy nas Inspiracja!

Konkurs skierowany jest do liderów, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, partnerstw wewnątrz i międzysektorowych prowadzących działania na terenach wiejskich i w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców z terenu województwa małopolskiego.

Celem konkursu „Aktywni Lokalnie!” jest promocja szeroko pojętej współpracy na rzecz społeczności lokalnych. Do konkursu można zgłaszać inicjatywy, które zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji na rzecz społeczności lokalnych. Tematyka zgłaszanych inicjatyw może być dowolna (np. przeprowadzenie imprez plenerowych, działania skierowane do dzieci, młodzieży jak i całych rodzin, promujące wolontariat rodzinny, wzmacniające poczucie przynależności do społeczności lokalnej itp.). Istotne jest, by tematyka inicjatywy dotyczyła jednego z niżej wymienionych obszarów:

  • idei współpracy
  • partycypacji społecznej
  • partnerstw wewnątrz – i międzysektorowe

Aby zgłosić się do konkursu należy:

Kapituła konkursowa wybierze trzy najlepsze inicjatywy, które wypromuje na stronie organizatora, a także w kanałach społecznościowych. Główne nagrody w postaci statuetek, a także prawa posługiwania się znakiem i hasłem Konkursu zostaną wręczone podczas uroczystej Gali na II Forum Lokalnych Liderów pod koniec 2017 roku. Dodatkowo przewidujemy możliwość przyznania specjalnych wyróżnień.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2017 r. włącznie (liczy się data nadania zgłoszenia).

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji: mailowo lisfundacja@gmail.com lub telefonicznie 509 984 084.

Projekt finansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Głogoczów / 19 lut 2019
Głogoczów-wieś jak Dzwon