Aktualność

Projekty

Tworzymy Archiwum Społeczne Głogoczowa

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie otrzymało 5350 zł dotacji z Programu Działaj Lokalnie na realizację projektu „Nasz Senior – nasz Skarb”.


Okres realizacji projektu: 01.06-30.09.2020

Cele projektu to zachowanie tożsamości lokalnej Głogoczowa poprzez przeciwdziałanie skutkom epidemii jakim jest izolacja społeczna osób starszych z Głogoczowa oraz zmniejszenie skutków epidemii w zakresie działalności kulturalnej Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie.

Partnerem projektu jest Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie, który wesprze nas kadrowo i organizacyjnie.

W ramach realizacji projektu zaplanowaliśmy nagranie 4 filmów/ wywiadów z wybranymi głogoczowskimi seniorami, którzy opowiedzą jak dawnej wyglądało życie w Głogoczowie. Mamy już wstępnie wybrane trzy seniorki, które reprezentują różne sfery funkcjonowania naszej wsi. Ostateczny wybór nastąpi w początkowej fazie realizacji zadania i związany będzie z możliwościami wybranych osób.

Aby włączyc mieszkańców Głogoczowa w zaplanowane działania, chcemy ogłosić wspólnie z Wiejskim Domem Kultury w Głogoczowie konkurs internetowy w którym to mieszkańcy będą zgłaszali czwartą osobę z którą przeprowadzimy wywiad. Takie działanie pozwoli mieszkańcom wsi zwrócić uwagę na potrzeby seniorów w ich rodzinach, zainicjuje rozmowy międzypokoleniowe, ponieważ zgłaszający będzie musiał napisać dlaczego właśnie jego mama/ tata, babcia/dziadek czy prababca/ pradziadek jest najlepszym możliwym wyborem.

Aby zwiększyć zaangażowanie mieszkańców, wszystkie zgłoszone kandydatury zostaną poddane głosowaniu internetowemu. Ta osoba, która zdobędzie najwięcej głosów będzie ostatnią bohaterką naszego projektu. Pozostałe zgłoszone kandydatury będą bazą dla SGW w Głogoczowie do kontynuacji zadania w ramach innych dofinansowań. Podsumowaniem projektu będzie filmik, który zostanie zgłoszony do konkursu „Opowiedz…”W ramach rozwoju działalności kulturalnej SGW planujemy założyć profil organizacji na stronie Archiwów Społecznych https://archiwa.org/osa  i udostępnić tam nagrane materiały.

 

Głogoczów / 15 Cze 2020
Głogoczów-wieś jak Dzwon