Aktualność

Projekty

Polska to My. Przyszłość to Wy.

Robimy kącik przyrodniczy przy Przedszkolu! Zapraszamy też na warsztaty robienia domków dla owadów przedszkolaki i mieszkańców Głogoczowa!


Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie od lipca do grudnia 2019 roku, dzięki dofinansowaniu z Programu Działaj Lokalnie i Gminy Myślenice, realizuje w partnerstwie z Zespołem Placówek Oświatowych w Głogoczowie projekt pt. „Polska to My. Przyszłość to Wy.”

Zaplanowane działania projektowe:

  1. Przygotowanie kącika przyrodniczego przy przedszkolu w Głogoczowie wraz z tablicą informacyjną o
    owadach zapylających- przygotowanie terenu i posadzenie łąki kwietnej.
  2. Hotel dla owadów? Czemy nie? warsztaty dla mieszkańców Głogoczowa na których  dowiemy się jakie rośliny są przyjazne dla zapylaczy, dlaczego tak ważne jest dbanie o owady, w części warsztatowej wspólnie zrobimy hotelik dla owadów który stanie na łące kwietnej. Uczestnicy otrzymają także sadzonki roślin przyjaznych zapylaczom oraz nasiona roślin łąkowych do posadzenia we własnym ogródku. Każdy z uczestników warsztatów przygotuje dla siebie domek dla owadów i dowie się jak o niego dbać. To bardzo ważna edukacyjnie część projektu, także poprzez otrzymane rośliny, które pozwolą zapylaczom na zamieszkanie w przygotowanych domkach.
  3. Po co owadom zapylającym domy? – warsztaty dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Głogoczowie. Na warsztatach dzieci dowiedzą się jaką rolę w przyrodzie odgrywają owady zapylające, a także dlaczego warto je chronić. Główna aktywność polega na wykonaniu schronienia – domku dla owadów zapylających.

Szczegóły wkrótce!

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS oraz Gminę Myślenice.

Głogoczów / 07 sierpnia 2019
Głogoczów-wieś jak Dzwon