Aktualność

Współpraca

Orkiestra Dęta OSP w Głogoczowie ma już 25 lat!

Orkiestra Dęta OSP Głogoczów w roku 2020 obchodzi jubileusz 25-lecia. Niestety, czas pandemii uniemożliwił organizację uroczystych obchodów Jubileuszu. Z uwagi na obostrzenia orkiestra nie może ćwiczyć w pełnym składzie na świetlicy, utrudniona będzie też doroczna Kolęda, w trakcie której muzycy chodzą po wsi i grają kolędy pod domami mieszkańców. Pomimo tych trudności, głogoczowscy strażacy nie poddali się. Dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego od listopada orkiestra przeniosła swoje działania do świata wirtualnego.

W ramach realizacji projektu „25 lat gramy z Wami” dofinansowanego w ramach konkursu „Małopolskie Orkiestry Dęte”, członkowie Orkiestry Dętej OSP Głogoczów od listopada 2020 roku biorą udział w próbach on-line. Aby ułatwić pracę kapelmistrzowi i wesprzeć działalność muzyczną orkiestry, zakupiono program komputerowy do przygotowania nut. Efektem tych działań będzie nietypowa kolęda, bo kolęda on-line. Orkiestra przygotowała swoje wersje kolęd „Bóg się rodzi”, „Cicha noc”, „Wśród nocnej ciszy” i „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Zapraszamy do wspólnego śpiewu na FB https://www.facebook.com/ospglogoczow

Koordynatorką projektu jest Agnieszka Węgrzyn, prezeska Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie.


Krótki rys historyczny Orkiestry Dętej OSP Głogoczów

Orkiestra Dęta OSP w Głogoczowie istnieje od 1995 roku. Została założona z inicjatywy druhów Jana Kantora i Czesława Wierzby. Wzięli oni na siebie odpowiedzialność stworzenia zespołu muzyków, zakupu instrumentów oraz uszycia pierwszych mundurów. Trud się opłacił, bo już po niedługim czasie orkiestra cieszyła się popularnością wśród lokalnej społeczności. Obecnie orkiestra liczy 35 członków, spora część zespołu to młodzież i dzieci w wieku szkolnym, natomiast fundament stanowią muzycy grający w orkiestrze od początku jej istnienia. Orkiestra systematycznie szkoli się, bierze czynny udział w uroczystościach kościelnych, lokalnych oraz państwowych. Ma na koncie udział w licznych Festiwalach Orkiestr Dętych, gdzie zajmowała czołowe miejsca oraz w Powiatowych Przeglądach Orkiestr Dętych w Myślenicach.

W roku 2010 na 15-sto lecie istnienia orkiestra pod dyrygenturą Pana Józefa Manieckiego nagrała swoją pierwszą płytę zatytułowaną ,,Najtrudniejszy Pierwszy Krok”. W 2016 roku orkiestrę spotkał wielki zaszczyt, bowiem z rąk Starosty Myślenickiego Pana Józefa Tomala, otrzymała jako prestiżową nagrodę w „Dziedzinie Kultury” za ,,Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury”.

W latach ubiegłych orkiestrę prowadzili Pan Zygmunt Rozum, który był kapelmistrzem przez pierwsze 10 lat, następnie Pan Jacek Włodarczyk, a od 2008 roku kapelmistrzem jest Pan Józef Maniecki, który również z powodzeniem kształci muzycznie młodzież. Dzięki przychylności mieszkańców Głogoczowa, indywidualnym sponsorom, MOKiS, Urzędowi Miasta oraz Starostwu Powiatowemu w Myślenicach, Orkiestra Dęta OSP ma możliwość z satysfakcją działać i rozwijać się wzbogacając swój repertuar o kolejne utwory.


Głogoczów / 23 gru 2020
Głogoczów-wieś jak Dzwon