Aktualność

Współpraca

19.09 Zbiórka zdjęć archiwalnych Głogoczowa

Zapraszamy mieszkańców Głogoczowa do wspólnego tworzenia Archiwum Społecznego wsi Głogoczów!
Już 19 września w godzinach od 8 do 10 rozpoczynamy w Wiejskim Domu Kultury pierwszą zbiórkę do naszych zasobów. Po zbiórce i obrobieniu, zdjęcia zostaną udostępnione w Archiwum Społecznym wsi Głogoczów w Otwartym Systemie Archiwizacji na stronie https://osa.archiwa.org/.
Wszystkie zdjęcia i inne materiały będą dostępne bezpłatnie on-line dla każdego zainteresowanego historią Głogoczowa mieszkańca.

JAK PRZYGOTOWAĆ ZDJĘCIA?

Zdjęcia prosimy umieścić w opisanej koszulce/ teczce (imię i nazwisko, dane kontaktowe). Każde zdjęcie powinno mieć numerek (ołówkiem) i opis na osobnej kartce. W opisie powinno znaleźć się jak najwięcej informacji o danym zdjęciu np. miejsce dokładnie, data, kto jest na zdjęciu, jaka to sytuacja itp.

PRZYJMOWANIE ZDJĘĆ BĘDZIE POLEGAŁO NA:

a) zebraniu odpowiednich zgód od przynoszących materiały (na wykorzystanie materiałów w Archiwum, do promocji Archiwum, organizowania wystaw itp)
b) skanowaniu zdjęć – mamy zakupiony specjalny skaner pozwalający na przygotowanie materiałów bardzo dobrej jakości
c) zebraniu informacji jak największej ilości o danym zdjęciu/ dokumencie
d) po zdigitalizowaniu zbiory fizyczne będą oddawane właścicielom (być może w późniejszym terminie).

CO TO JEST ARCHIWUM SPOŁECZNE?

To archiwum, które zostało utworzone oddolnie, w wyniku działalności społecznej. Archiwa społeczne najczęściej są prowadzone przez organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), instytucje samorządowe (np. biblioteki). Mają na celu gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie, opracowywanie, digitalizację i udostępnianie materiałów archiwalnych (dokumentów, fotografii, nagrań audio i wideo), które tworzą niepaństwowy zasób archiwalny. *(źródło Wikipedia)


Archiwum Społeczne wsi Głogoczów tworzone jest przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie przy współpracy z Wiejskim Domem Kultury w Głogoczowie.

Głogoczów / 10 wrz 2020
Głogoczów-wieś jak Dzwon